SEMNALEAZĂ CONDUITA UNUI ANGAJAT VEKA

Adoptarea permanentă a unui comportament etic în mediul de afaceri și respectarea legilor în vigoare fac parte din cultura antreprenorială VEKA. Pentru a putea descoperi rapid încălcările regulilor în cadrul echipei VEKA și investiga în mod corespunzător și prompt informațiile primite, am instituit diferite căi de raportare.

Acestea pot fi folosite atât de angajații și angajatele noastre, cât și de persoanele din exterior care vor să ne ofere informații legate de încălcarea regulilor – de exemplu infracțiuni de corupție, încălcarea legislației privind cartelurile, a prevederilor privind spălarea banilor, a dispozițiilor privind protecția datelor, protecția mediului, etc.

În cazul în care doriți să sesizați încălcarea regulilor sau a dispozițiilor legale, sau dacă aveți informații privitoare la o astfel de încălcare, aveți la dispoziție mai multe posibilități de a ne contacta, la alegerea dvs:

  • Către: VEKA ROMÂNIA SRL
  • Ofițerul de conformitate ( Compliance Officer)
  • Sos. București, nr.55, Ciorogârla, jud. Ilfov, 077055
  • Tel: 031-860.01.13
  • Fax: 031-860.01.20
  • Email: compliance@veka.ro

Ca alternativă, vă puteți adresa Dlui. Av. Dumitru Brașovschi, un avocat extern care ne-a însoțit încă de la început în configurarea sistemului nostru de management al conformității (Compliance Management System). Dumnealui vă va consilia, dacă acest lucru vă este necesar. Subliniem că dumnealui, nu are voie să ne transmită nici informațiile pe care le furnizați, nici identitatea dumneavoastră, dacă dumneavoastră nu vă exprimați acordul în acest sens.

  • AVOCAT DUMITRU VADUVA - CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT
  • Birou: București, Sector 2, str. Matei Basarab nr. 62, et. 3, ap. 16
  • Tel: 0744.376.635;
  • Email: dumitru@avocatvaduva.ro

Informațiile pot fi transmise și anonim. În acest caz, vă rugăm să adăugați cât mai multe detalii și documente (dacă există) care vin în sprijinul sesizării dumneavoastră. Desigur, informația pe care o oferiți va produce efecte doar dacă există suficiente linii de investigare concrete.

Vom cerceta cu conștiinciozitate toate informațiile oferite. În ce privește prelucrarea acestor informații, pentru noi este foarte importantă confidențialitatea persoanei care le furnizează și tratamentul echitabil al acesteia. Acest principiu se aplică, bineînțeles, și angajaților sau angajatelor vizate eventual de acuzația respectivă.