Soluții clasa A pentru întrebările tale

VEKA ROMÂNIA SRL

sediu

Sediu şi depozit

Sos. Bucureşti, nr.55, Com. Ciorogârla, jud.Ilfov

sediu

Telefon

(031)860 01 00 (031)860 01 01

sediu

Fax

(031)860 01 20

sediu

E-mail

sales@fereastraveka.ro

sediu

Website corporate

www.veka.ro

sediu

Reg. Com:

J23/1428/2005

sediu

CUI

RO-13439874

Capital social subscris şi vărsat-3.000.000 RON

VEKA România SRL este operator de date cu caracter personal având numărul de înregistrare 17505